Informacja dla klientów

Jarosław Kozdroń prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SINUS Jarosław Kozdroń w Lublinie informuje, że wprowadzone do obrotu wyroby: Lampa podłogowa Sinus Lighting typ: F7029-1-250, Lampa stołowa Sinus Lighting typ: 90477T, Lampa stołowa Sinus Lighting typ: 101A0022 nie spełniają wymagań rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego, z uwagi na brak przepustu we wlocie tulei łączącej podstawę ze wspornikiem, co w następstwie może spowodować pojawienie się wysokiego napięcia na części oprawy dostępnej dla dotyku i stanowić wysokie ryzyko porażenia użytkownika prądem elektrycznym i możliwy tymczasowy paraliż mięśni lub śmierć, zaś Lampa stołowa Sinus Lighting typ: 2141T również nie spełnia wymagań ww. rozporządzenia z uwagi na brak zastosowania środków zabezpieczających kontakt oprzewodowania w pojedynczej izolacji z dostępnymi dla dotyku metalowymi elementami oprawy oświetleniowej, co stanowi wysokie ryzyko porażenia użytkownika prądem elektrycznym i możliwy tymczasowy paraliż mięśni lub śmierć. Powyższe ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


image0 mika-1-bez Modena-stolowa warstwa-due-lampka